De enquête over gevelonderhoudsinstallaties


Schoonmakend Nederland riep glazenwassers onlangs op om deel te nemen aan een enquête over de risico’s van gebruikers van gevelonderhoudsinstallaties. Doel was om een goed beeld te krijgen van deze risico’s. De enquête over gevelonderhoudsinstallaties is onderdeel van een onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie in samenwerking met Schoonmakend Nederland en de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG). De resultaten worden gebruikt om de wet- en regelgeving rondom gevelonderhoudsinstallaties.

Dat er onderzoek gedaan wordt naar deze installaties doet mij deugd. Als glazenwasser hoop je altijd maar dat men de zaken op orde heeft. Maar uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het controleren van de logboeken en stickers links en rechts niet altijd garanderen dat alles in orde is. Ooit bij een klant mooie logboeken gezien, compleet met alle handtekeningen, data en onderhoudszaken. Stickers overal met jaar en maand. Stond als een huis. Maar bij uitvoering bleek dat de inspecteur zijn werk maar half had gedaan. Daar kwamen we achter toen de glazenwassers slechts 1 verdieping gedaald waren.

Wij konden direct met het blote oog zien dat er diverse strengen gebroken waren. We hebben heel voorzichtig de gondel weer op het dak gezet en de klant gemeld het werk stil te leggen. Klant boos en eiste voortzetting. Maar wij reden weg. Na enig onderzoek en zelfreflectie kwam de klant bij ons terug en bood excuses aan. De gondelkabels waren inderdaad niet goed. Bedrijf wat de keuring had gedaan was aansprakelijk gesteld, nieuw bedrijf erop gezet. Alles vernieuwd. Gondel deed het als een zonnetje.

Maar stel dat…

de klant gewoon een andere glazenwasser had gebeld. En die had even niet opgelet en was in deze gondel gaan werken. En stel dat er een ongeluk had plaats gevonden. Destijds was ik nog niet zo ver dat ik raad wist met deze melding. Ik had het de klant gemeld en daar was de kous af voor mij. Maar nu na een studie #MVK weet ik beter. In overleg hadden we hier melding aan de AI moeten maken, voor alle zekerheid. Want een ongeval van iemand wil ik niet op mijn geweten hebben. Ik ken teveel ongevallen die niet goed zijn afgelopen. Juist door kleinigheidjes.

Maar nu heeft er een enquete plaats gevonden wat glazenwassers konden invullen. Geweldig dat het juist ook aan degene wordt gevraagd die er mee gaan werken. Maar ik ben zo benieuwd wat men met de uitslag gaat doen. het is niet dat ik de RAS niet vertrouw. Daar niet van. Maar trekken gebouweigenaren en/of beheerders zich daar iets van aan. Komt er een wettelijke grond dat zij onderhoudsverplicht zijn. Inclusief jaarlijkse keuring! En komt er een landelijk meldpunt voor foute gevelinstallaties!?

Meldpunt

Juist dat meldpunt lijkt mij iets. Een openbaar register waar gebruikers en uitvoerende kunnen zien wat de status is van hun gevelinstallaties. Dat als het contract van glazenwasbedrijf A overgaat naar B, B in dit register kan zien of er ooit melding is gemaakt. Moet B natuurlijk wel zelf ter plaatse alles handmatig controleren. Want het gaat hier om mensenlevens.

Het is en blijft mijn advies om altijd alles zelf grondig te controleren VOOR uitvoering werkzaamheden. Bij twijfel, niet doen. Zo zelf ooit een eenmans gondel niet betreden omdat de maximale last 125 kilo was. En ik met alle spullen ben zwaarder dan de maximale last. Iemand anders in deze gondel melde mij later dat de draden wel zeer flexibel waren. Want bij stoppen veerde deze bak alrijd even wat door. Te ver naar zijn mening destijds. Kleinigheidje vonden wij, deden er niets mee. Even later stond er iemand de kozijnen te bestickeren vanuit deze bak zonder gordel, met zware dozen met stickermateriaal en riep dat wat hem betrof alles in orde was. Niets mee gedaan.

Nu adviseer ik zelf en kijk verder dan de neus lang is. Want als je valt, valt het altijd tegen!