Wat doet een Middelbaar Veiligheidskundige?


MVK betekent Middelbare Veiligheidskunde. De Middelbare Veiligheidskunde opleiding biedt kennis over diverse veiligheidsonderwerpen zoals wet- en regelgeving, gevaarlijke stoffen en veiligheidscultuur. De mvk opleiding legt de basis om als professioneel Veiligheidskundige werkzaam te zijn.

Wat is een MVK opleiding?

In de opleiding mvk is veel aandacht voor gevaren herkennen, risico’s inschatten en het als Veiligheidskundige (laten) nemen van passende maatregelen. Het is belangrijk dat een Middelbaar Veiligheidskundige informatie weet te vinden en op de juiste manier kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Tevens is de opleiding gericht op de adviesvaardigheden die een toekomstig Veiligheidskundige nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie.

Met name de combinatie van adviesvaardigheden, het beschikken over kennis, het hebben van inzicht, het kunnen vinden en analyseren van de benodigde feitelijke kennis en het kunnen presenteren van de resultaten, zijn vaardigheden die cruciaal zijn voor het goed kunnen functioneren als Veiligheidskundige. Deze aspecten staan daarom centraal in de Middelbare Veiligheidskunde opleiding.

Wat mag een Middelbaar Veiligheidskundige?

De Middelbaar Veiligheidskundige is binnen de organisatie de spin in het web waar het gaat om het voorbereiden, uitvoeren en adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Veiligheidskundige heeft contacten met interne en externe deskundigen op het gebied van Arbobeleid, gezondheid, verzuim en verzuimbestrijding, preventie en Arbowetgeving.

Taken van een MVK’er

In Nederland bepaalt de werkgever op basis van de risico’s, welke deskundige er nodig is binnen het bedrijf. Een MVK’er heeft een aantal hoofdtaken en houdt zich o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

 • Het (mede) uitvoeren van een Risico- & Evaluatie-analyse (RI&E)
 • Het informeren en adviseren van de directie en eventuele Ondernemingsraad, over de te nemen maatregelen
 • Het opstellen van veiligheidsrapportages, procedures en werk- en veiligheidsinstructies
 • De te nemen maatregelen uitvoeren
 • Het coördineren van veiligheidstaken op de werkvloer
 • Inspecteren én controleren van het veiligheidsbeleid
 • Het geven van voorlichting en instructie (denk aan het geven van bijvoorbeeld een toolbox)
 • Het uitvoeren van ongevalanalyses

Verder kun je denken aan onderwerpen als:

 • Auditen
 • Zaken rondom het Arbobeleid
 • Zaken rondom bedrijfshulpverlening
 • Zaken rondom Arbeidsmiddelen
 • Zaken rondom persoonlijke beschermingsmiddelen

zie ook www.arbo-schoonmaak.nl