Tippexongeval


Van Dale 2025 (?) tipp·ex·on·ge·val (het; o; meervoud: tippexongevallen)
de term is nieuw, de realiteit erachter helaas niet.

Tippexongevallen zijn arbeidsongevallen die niet of niet goed zijn aangegeven en dus ‘onzichtbaar’ of ‘onschuldig’ zijn. Arbeidsongevallen die net zoals schrijffouten verdwijnen onder een laagje Tipp-Ex.

Dit kan gebeuren door werknemer, werkgever of verzekeraar. Gaande van een eerder onschuldige EHBO tot de ernstige of zelf dodelijke arbeidsongevallen. De redenen en werkwijzen zijn zeer uiteenlopend.

Veiligheid maken we samen en echte veiligheid kijkt inderdaad verder dan de statistieken en cijfers.
Laat ons samen de praktijk van tippexongevallen voorkomen of verminderen.

Hierbij krijg je enkele tips, kwestie van een impact te maken.

Blijf je bewust van dit probleem. We zullen je helpen door een paar keer per jaar een reminder en een tip te mailen.
Spreek erover. Maak je omgeving ook bewust van tippexongevallen.
Kijk naar de impact. Niemand wil ongevallen, maar de focus leggen op het ontbreken hiervan kan zorgen dat mensen het niet meer melden. En dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Nodig jouw omgeving ook uit om voor echte veiligheid te gaan.

Ga naar https://tippexongeval.be/teken-het-charter/ en kijk onderaan naar de lijst!.

Bart Vanraes, freelance preventieadviseur en onderzoeker tippexongevallen. Zijn onderzoek leverde verbijsterende zaken op. Bart maakt deze inzichtelijk en legt de vinger op de pijnlijke plek! Speelt zich wel af in Belgie, maar het komt natuurlijk overal voor!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar één van de infosessies of lees het boek.

Waarom het relevant is om hier over te spreken zie in deze infographic. Wil je die graag hebben? Gratis downloaden in hoge resolutie kan bij downloads.

Lees hier het artikel op de site van de NVVK : 13-02-2024

Recent onderzoek (Franstalig), uitgevoerd door verzekeringsmaatschappij voor bedrijfsongevallen Eurogip, werpt nieuw licht op de mate van (onder)rapportage van bedrijfsongevallen in Europa.

eurogip

Het onderzoek richtte zich specifiek op werknemers die langer dan drie dagen met ziekteverzuim te maken kregen vanwege werkgerelateerd letsel.

Eurogip analyseerde gedurende de periode van 2019 tot en met 2021 per 100.000 werknemers, hoeveel werknemers door een bedrijfsongeval langer dan 3 dagen afwezig raakten van de werkvloer in verschillende Europese landen. De bevindingen onthulden een opvallende differentiatie in de cijfers: zo varieerde in 2019 het aantal geregistreerde niet-dodelijke bedrijfsongevallen tussen de Europese landen van 62 tot 3425 per 100.000 werknemers.

Deze grote variatie in het aantal gerapporteerde bedrijfsongevallen tussen landen, doet vermoeden dat er sprake is van aanzienlijke onderrapportage. Het gebrek aan consistentie in de rapportagecijfers van bedrijfsincidenten binnen Europa roept serieuze vragen op over de achterliggende redenen voor het relatief hoge aantal niet gemelde arbeidsongevallen.

Afgelakt

Een term die vaak synoniem wordt gebruikt met betrekking tot onderrapportage van bedrijfsongevallen is “tippexongeval”. Een term die door Belgisch preventieadviseur Bart Vanraes de wereld in is geholpen om de omvang van slecht of niet gerapporteerde arbeidsongevallen aan te duiden.

Zoals de naam doet vermoeden, verwijst de term tippexongeval naar een arbeidsongeval dat heeft plaatsgevonden, maar achteraf niet of niet goed worden aangegeven en gedocumenteerd. Het gevolg is dat deze ongevallen niet officieel geregistreerd worden en hiermee dus ook statistisch onder de radar blijven.

Arbeidsongevallen raken hierdoor vaak uit zicht onder een spreekwoordelijk laagje tippex. Dit leidt tot een vertekend beeld van de werkelijke veiligheidssituatie op de werkplek, aangezien de ware omvang van arbeidsincidenten niet wordt weerspiegeld in statistieken.

Een wereldwijd sluimerend probleem

De problemen veroorzaakt door de onderrapportage van arbeidsongevallen zijn talrijk. Omdat ze niet worden gerapporteerd, blijven de oorzaken van deze incidenten vaak onbekend en worden er geen passende preventieve maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 

Bovendien worden werknemers die slachtoffer worden van deze ongevallen vaak verstoken van de nodige ondersteuning, zoals medische behandeling en compensatie, waardoor hun herstelproces wordt belemmerd.

Aanvullend onderzoek laat daarnaast zien dat het probleem van onderrapportage van arbeidsongevallen zich niet beperkt tot Europa. In veel gevallen wereldwijd is er zelfs sprake van dat er 50% tot 90% van de voorkomende arbeidsongevallen niet wordt gemeld.

Uitzicht op verbetering

Experts geven aan dat om de onderrapportage van arbeidsongevallen tegen te gaan in de eerste plaats het bewustzijn van dit het probleem moet groeien. Daarnaast dient het voor werknemers ook laagdrempelig en veilig te zijn om arbeidsongevallen te melden. In Nederland is het voor werknemers en werkgevers mogelijk om zowel online als telefonisch een 24/7 arbeidsongeval te melden. Bovendien zijn werkgevers onder de arbeidsomstandighedenwet verplicht om arbeidsongevallen direct te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Transparantie en open communicatie

Vooral het behouden van een cultuur van transparantie en open communicatie wordt door experts benoemd als een belangrijke voorwaarde dat werknemers arbeidsongevallen zonder angst voor represailles kunnen melden. In de basis betekent dit vooral dat er door bedrijven anders gekeken moet worden naar arbeidsongevallen. Niet als een taboe, maar als een mogelijkheid tot het verbeteren van de algemene werkveiligheid en bedrijfsefficiëntie. Door het goed in kaart brengen van arbeidsongevallen kunnen bedrijven immers de herhaling van incidenten voorkomen en hun werkomgeving veiliger maken.

Bronnen:
Eurogip
Tippexongevalen.be
Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid

Lees ook mijn eerdere artikel: De Arbeidsomstandighedenwet < Rutgrink Consultants