Bedrijven verliezen vertrouwen in politiek: ‘Ondernemers als pinautomaat gebruikt’


Deze kop las ik vandaag in het AD onder het kopje Economie. Het artikel geeft wel wat zaken aan, maar biedt geen oplossingen verder. Iets waar ik normaal gesproken moeite mee heb, maar nu niets zeg omdat ik denk dat ik wat citaten in 1 artikel lees.

MKB versus groot bedrijf

Opvallende citaat in dit artikel is dit :

Citaat

De afgelopen jaren verdween al een aantal grote bedrijven met hun hoofdkantoor naar andere landen. Shell en Unilever kozen voor Engeland, DSM ging naar Zwitserland.

https://www.ad.nl/economie/bedrijven-verliezen-vertrouwen-in-politiek-ondernemers-als-pinautomaat-gebruikt~a034b34d/

Dan rust de hele veroplichting om het sociale systeem van heel nederland op het MKB. En juist door lastenverzwaring, verdergaande administratie, meer betalingsdruk bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en zo meer, snakt m.i. het #MKB naar adem. Want over alles dien je als ondernemer belasting te betalen, dus ook over je winst. En die winst heb je juist zo hard nodig om te overleven. En daar wordt nu in de nieuwe belastingplannen 2024 ook weer het mes in gezet.

De MKB-winstvrijstelling bedraagt op dit moment 14%. In het Belastingplan 2024 was voorgesteld deze vrijstelling te verlagen naar 12,7%. Door een amendement wordt de voorgestelde verlaging van de MKB-winstvrijstelling voor 2024 nagenoeg gehalveerd, waarmee de MKB-winstvrijstelling voor 2024 13,31% wordt.

waar gaan we naar toe?

Verplichtingen

Maar juist de overheid wil graag strengere regels op het gebied van arbeidscontracten. M.i. zijn zij uit op het einde van de zzp als flexibele schil in het bedrijfsleven. Dit moet allemaal maar omgezet worden naar AO.

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat de mogelijkheden voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) om te werken onder bepaalde voorwaarden worden beperkt. Momenteel wordt iemand als zzp’er beschouwd als deze persoon anderen in staat stelt zijn werk uit te voeren. Deze regel wordt vanaf volgend jaar herzien.

Einde van vrije vervanging

Momenteel kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers modelovereenkomsten aangaan met een clausule voor “vrije vervanging”. Deze clausule garandeert volgens de Belastingdienst dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. De goedkeuring voor dergelijke overeenkomsten vervalt echter op 1 januari 2024, schrijft het FD.

In een vertrouwelijk concept-wetsvoorstel staat ook dat iemand die minder dan 32,25 euro per uur verdient sowieso nooit zzp’er meer kan zijn. De opdrachtgever moet hem in loondienst laten werken, schrijven de demissionaire ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Weerwind (Justitie) in dit concept-wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel moet een einde maken aan de jarenlange discussies over schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Het ministerie van Financiën heeft gevraagd om een betere afbakening van ‘zelfstandigheid’, omdat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 hierop gaat handhaven. Financiën vindt dat zzp’ers met oneigenlijke constructies vaak belasting ontwijken.

Schoonmaakbranche

Als onderaannemers die nu minder dan 32,50 euro per uur direct in dienst moeten bij de hoofdaannemer(s) voorspel ik nu reeds een administratieve puinhoop. Dit omdat zzp-ers voor meerdere opdrachtgevers moesten werken. Dus waar treden zij dan in dienst? Wat wordt het criteria?

Kortom, dat het bedrijfsleven de politiek steeds minder evrtrouwd lijkt mij oorzaak en gevolf. Het bedrijfsleven en met name het mkb wordt aan alle kanten steeds zwaarder belast, moet steeds meer doen om telkens de nieuwe wet- en regelgeving binnen het bedrijf op orde te krijgen, betaald zich blauw aan alle belastingen en aan het eind van het liedje is het nog steeds zo dat de ondernemer vaak verweten wordt een goed leven te leiden over de ruggen van de arbeiders

Maar wat zou het leven zijn als we geen MKB meer hadden? Als er alleen nog maar de grotere jongens over blijven en wat kruimelwerk aan zzp-ers ( die niet in de schoonmaak werken maar meer als coach, juridische zaken ed). En dus kapitaalvlucht naar het buitenland komt zoals reeds eerder hierboven beschreven. Wie betaald dan nog mee aan het sociaal systeem?

Ooit las ik een tegeltje met de vraag, wie doet het werk in Nederland? Dit eindigde met de woorden, U en ik, En ik heb er geen zin meer in. Gaan we die kant op?