Omzet herstelt, verliezen onhoudbaar hoog!


Voor veel wasserijen is het aftellen geblazen

Ophemert, 12 mei 2022

De afgelopen maanden is de situatie bij de Nederlandse Wasserijen die aan de Gezondheidszorg en Horeca leveren met sprongen verder achteruit gegaan. Corona ligt grotendeels achter ons, maar de Corona effecten zijn er nog volop. Extra versterkt door torenhoge onvoorziene kostenstijgingen. Het is voor deze wasserijen meer dan frustrerend twee jaar lang forse omzetdalingen te moeten noteren en alleen dankzij de steunmaatregelen te kunnen overleven. Om vervolgens als de vraag weer aantrekt, zonder steunmaatregelen, door enorme onverwachte kostenstijgingen met enorme verliezen te moeten leveren. En, je lijkt er als wasserij niets aan te kunnen doen.

Wanhoop

De afgesloten meerjarencontracten in gezondheidszorg en horeca, bieden geen enkel soelaas om de extreme onvoorziene kostenstijgingen, van onder meer energie, textiel, brandstof en chemie te kunnen doorberekenen aan de klant. Deze onafhankelijk getoetste kostenstijgingen lijken onvermijdelijk en brengen vele ondernemers tot wanhoop. Want de financiële buffers zijn niet toereikend om dergelijke hoge verliezen nog langer te kunnen dragen.

Staken van leveringen dreigt

In contracten vastgelegde afspraken tot prijsverhoging zijn veruit ontoereikend om 65% stijging van energiekosten, 70% stijging van afschrijving op textiel en zo’n 20% stijging van chemie te kunnen opvangen.

Zo staat de NZA-Index, die geen onvoorziene stijgingen meeneemt, redelijke prijsaanpassingen voor dienstverlening in de gezondheidszorg in de weg. In de Horeca zijn de verliezen van de afgelopen jaren met meer dan 60% omzetverlies eveneens hoog en staat de concurrentiepositie doorberekening van kostenstijgingen in de weg. Dat houdt geen stand. Het is aftellen welke bedrijven gedwongen worden de levering te moeten staken.

Vaste contracten openbreken

Als de ontwikkelingen zo door gaan zal het tussentijds openbreken van contracten met een looptijd van meerdere jaren, uiteindelijk voor vele bedrijven nog de enige mogelijkheid zijn om te trachten een faillissement te voorkomen. Dat zou ten koste gaan van vele moderne en overigens gezonde bedrijven en enkele duizenden arbeidsplaatsen op de tocht zetten.

Ketenoverleg

FTN pleit daarom voor ketenoverleg met alle direct betrokkenen om tot redelijke oplossingen te komen die continuïteit van verantwoorde dienstverlening borgen. Het sluiten van vele bedrijfsdeuren van wasserijen is ook voor de klanten geen verantwoorde oplossing. Het behoud van kwalitatieve goede dienstverlening is in het belang van alle betrokkenen.

Over FTN

De Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) is de brancheorganisatie voor de Nederlandse Linnenverhuur – en wasserijbedrijven . De FTN vertegenwoordigt vrijwel alle vooraanstaande Nederlandse linnenverhuurders, wasserijen en toeleveranciers.

Voor meer Informatie:

Federatie Textielbeheer Nederland

Ruud A. Meijer, voorzitter

Postbus 10

4061 AB Ophemert

Tel. 0344 650437

Email: ftn@brancheorganisatieftn.nl

Peter Wennekes

Federatie Textielbeheer Nederland

Tel. 0344 650437

Email: ftn@brancheorganisatieftn.nl