Bedrijfsbureau, lust of last


De belangrijkste vraag die ik stel indeze, staan rayonmanagers, objectleiding en regiomanagers in dienst van het bedrijfsbureau of is het net andersom? Een zaak die enig nadenken vereist want het veranderd heel wat in denken bij de keuze van.

En is het wel zo zwart wit als ik het stel? Het bedrijfsbureau is het kloppend hart van een organisatie. De spil in het web. Maar zonder toevoer is een hart ook niets en vangt het web geen vliegen. Dus betekent dat een bedrijfsbureau een flexibel pro-actief orgaan moet zijn. Soms ontvangend, soms sturend.

Ik merk dat voor veel van deze bedrijfsbureaus dat laatste lastig is. Gewend aan het geven van opdrachten en dergelijke, is het lastig soms om opdrachten te ontvangen. En helemaal als een opdracht buiten de parameters valt. Maar de schoonmaakbranche kent juist vele out of the box zaken. Flexibiliteit is voor mij een vereiste voor een soepel werkend bureaus, die dan daarna sturing kan geven aan de verwerking van een opdracht buiten de parameters. En daar zie je vaak verkramping optreden. Dat is meestal een te grote kluif.

Waarom? Geen idee. De man of vrouw in het veld is aangesteld op een verantwoordelijkheid. Deze persoon beschikt over de juiste kwalificaties. Die heeft klantcontact. Laat hem of haar dan niet in het hemd staan bij “vreemde” opdrachten maar faciliteer dat juist zo goed mogelijk. Maar dat houdt recht evenredig niet in dat de persoon in het veld onbeperkte bevoefdheden heeft, dat dient juist het BB te bewaken.

Ik stel dan vaak voor, zie je man of vrouw in het veld als je interne klant. Behandel het dan ook zo. Uiteraard moet de persoon in het veld dit omgekeerd ook ervan doordrongen worden. Zo moeilijk is het allemaal niet, maar we maken het vaak te moeilijk.