Wachtdagen en de schoonmaak CAO

Het ziekteverzuim in Nederland neemt gestaag toe. Was het verzuimpercentage in 2016 nog 3,5 procent, vorig jaar was dat 4,2 procent. Vooral grote bedrijven trekken het gemiddelde omhoog: hier lag in 2018 het verzuim op 5 procent. Dat blijkt uit een analyse door arbodienstverlener ArboNed van de verzuimcijfers van 2018.

Bij mkb-bedrijven met maximaal 200 werknemers was het verzuim met 3,8 procent een stuk lager. In grote bedrijven zijn niet alleen meer mensen ziek, ook het aantal keren dat werknemers zich ziekmelden, ligt hoger.

Bron: https://servicemanagement.nl/ziekteverzuim-weer-hoger-wat-kan-de-werkgever-doen/

En dan denk ik gelijk weer terug aan de cao onderhandelingen waarin de vakbonden wilden dat de wachtdagen werden afgeschaft. Er werden pilots gedraaid en de uitkomsten werden in een lijvig rapport beschreven. De wachtdagen gingen er in stappen vanaf, maar er was wel een regel opgenomen dat indien er aanleiding zou zijn dat deze afschaffing terug gedraaid kon worden, mits de cijfers er toe aanleiding geven. Waarom overigens de regel nu niet meer in de cao staat is een raadsel. Dergelijke onderzoeken moeten altijd gedaan kunnen worden en vervolgens consequenties kunnen hebben.

En nu lees ik dit. Voor mij een reden om de cao partijen via deze weg op te roepen toch eens te gaan kijken of we de wachtdagen weer in kunnen gaan voeren. Want één tot anderhalf jaar na de volledige afschaffing van de wachtdagen hoorde ik bij veel van onze leden gemor over de aanzienlijke stijging in het Kort Verzuim.

Afgelopen onderhandelingen lag het topic Grijs verzuim op tafel bij de onderhandelaars. Het topic is even belicht maar werd al snel van tafel geveegd. Ik was er niet bij dus kan ik ook niet zeggen waarom. Wel ben ik van mening dat vakbonden verworven rechten onder geen beding teruggeven. Verworven rechten worden in beton gegoten en zijn niet meer onderhandelbaar zo komt het mij voor.

Ik stel mij nu op het standpunt dat we nu enige jaren verder zijn en dat er weer objectieve onderzoeken binnen de gehele branche moeten komen die onderzoeken of het ziekteverzuim inderdaad is gestegen. En de resultaten voor en na afschaffing bekijken natuurlijk. En ik zeg de hele branche, niet alleen bij de grootste bedrijven. Maar alle bedrijven in onze branche ongeacht of zij wel of niet zijn aangesloten bij de branchevereniging.

Over twee en een half jaar is het einde van deze cao in zicht. We hebben nu dus ruim de tijd om dergelijke onderzoeken op te zetten en uit te (laten) voeren.