Vriendendienst


Onlangs werden wij benaderd door een kennis die ons vroeg om binnen ons eigen netwerk te kijken of wij iemand kende om een vacature in te vullen. Men benaderde ons omdat men wist dat wij over een groot netwerk beschikken die mogelijk hun verder zou kunnen helpen. men vroeg ons daarom als vriend om een dienst.

Vacature eisen gaven aan dat men op zoek was naar een objectleiding die 3 ochtenden 3 uur per keer per week leiding moest gaan geven aan een team van 20-25 eigen medewerkers. De eigen sollicitatieprocedure had niemand opgeleverd.

Wij hebben een paar mensen gecontacteerd. Dit leidde in no-time tot een passende oplossing voor alle beide partijen.De kandidaat komt van een speciaal bedrijf dat banen zoekt voor mensen die langdurig om de een of andere reden lang uit het arbeidsproces zijn geweest. De kandidate die zij op het oog hadden paste haast naadloos in het zoekprofiel.

Aangezien dit ons amper tijd kosten en wij relatiebeheer in diverse vormen gestalte geven, hebben wij geen kosten in rekening gebracht voor onze hulp.

Waarom niet? Wij zien een relatie als goed als beide partijen in elkaar naar evenredigheid investeren. Als een van de partijen daarmee stopt, is er geen relatie meer. En zoals het oude spreekwoord al stelde, kleine geschenken onderhouden de vriendschap.