Valbeveiliging, een noodzakelijk iets


Velen merken er niets van, maar voor het Werken op Hoogte zijn er veel ARBO regels en voorschriften. Daarin staat precies beschreven waar medewerkers aan moeten voldoen of wat zij moeten gebruiken om veilig te kunnen werken.

Dat daar voor de gebouwbeheerder een facilitaire rol van importantie is weg gelegd lijkt duidelijk, maar toch wordt dit feit vaak onderbelicht. U als gebouw beheerder, facilitair manager faciliteert bedrijven op uw terrein of gebouw veilig hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Veelal “vergeten” architecten dot noodzakelijk onderdeel aan te brengen vanwege de afbreuk aan hun mooie ontwerp. Maar later valbeveiliging ed aanbrengen brengt enorme kosten met zich mee. Rutgrink Consultants werkt samen met erkende specialisten op dit gebied om tot een verantwoorde investering op het gebied van valbeveiliging die voldoet aan alle normen, eisen en wetten te komen.

Zo hebben wij als adviseurs het project Spica Staete in Spijk opgetreden om daar rondom het project valbeveiliging aan te laten brengen. Bij de RI&E kwamen knelpunten te voorschijn*. Na goede gesprekken met de klant en leverancier is er een oplossing gekomen die geen enkele afbreuk doet aan de uitstraling van het gebouw, maar waar mensen wel veilig kunnen werken. Het betekende commitment van alle betrokken partijen om de deal rond te krijgen. Maar vanaf 1 november 2017 is Spica Staete voorzien van deugdelijke, gecertificeerde valbeveiliging over het hele gebouw.

*Goede arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk om veilig en gezond te kunnen werken. Ze dragen positief bij aan de motivatie en productiviteit van medewerkers. Daarnaast moet een werkgever weten waar de risico’s liggen zodat hij bijvoorbeeld verzuim door slechte arbeidsomstandigheden of zelfs -ongevallen kan voorkomen.Met RI&E Schoonmaak voert u digitaal de wettelijk verplichte RI&E uit binnen uw organisatie. RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. In de RI&E doet een werkgever onderzoek naar mogelijke knelpunten in de arbeidsomstandigheden én probeert hij deze te verbeteren