Circulair ondernemen biedt kansen voor mens, milieu en economie


Steeds meer ondernemers realiseren zich dat duurzaam ( circulair) ondernemen meer is dan alleen het scheiden van afval en het treffen van energiebesparende maatregelen binnen het bedrijf. De waarde van grondstoffen, materialen en (deel)producten staan meer dan ooit centraal. Door deze zo lang mogelijk in omloop te houden, wordt het milieu ontzien en ontstaan er economische voordelen voor bedrijven. Daarbij is er minder risico op schaarste. De term voor dit duurzame proces is circulaire economie. 

De acht principes van circulair ondernemen

Vaak wordt de overstap naar circulair ondernemen als een uitdaging gezien. Het vereist immers een heel andere bedrijfsvoering, waarbij het samenwerken met andere bedrijven een belangrijke rol speelt.

“Je moet een ecosysteem bouwen met heel veel verbindingen. Als je één toeleverancier hebt en één afzetmarkt, dan ben je veel te kwetsbaar. Eigenlijk is de circulaire economie geen kringloop maar een web.” – Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO).

Plan C is een knooppunt dat ondernemers en organisaties verbindt en op weg helpt naar een circulaire economie. Plan C onderscheidt acht principes van een circulaire economie:

  1. Maximaliseer het behoud van waarde door producten te herstellen. Kijk daarna naar hergebruik van onderdelen en tot slot naar het hergebruik van grondstoffen.
  2. Ontwerp en produceer producten zodat deze aan het eind van de gebruiksfase gemakkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.
  3. Creëer meervoudige waarde door (cross-sectorale) ketensamenwerking. Zo neemt de waarde toe van alle betrokken bedrijven in de keten. Daarnaast stijgt ook de ecologische en sociale waarde.
  4. Hergebruik onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ zonder kwaliteitsverlies.
  5. Maak grondstoffen van producten biologisch afbreekbaar en zorg dat ze teruggegeven kunnen worden aan de natuur.
  6. Een gebruiksproduct blijft het eigendom van de producent. De klant betaalt voor het gebruik van het product en de producent koopt het aan het einde van de economische levensduur terug.
  7. Lever als producent de juiste kwaliteit, want de prestatie van het product bepaalt de waarde.
  8. Stoot geen schadelijke stoffen uit tijdens productie, gebruik en verwerking van het product.

Bron: https://www.duurzaam-ondernemen.nl/circulair-ondernemen-biedt-kansen-voor-mens-milieu-en-economie/