Zijn vakbonden nog wel sociaal?


Definitie Vakbond

Een vakbond is een groep werknemers die zich verenigt. Samen zorgen zij er voor dat de werkgever niet de enige is die ‘macht’ heeft op de werkvloer. Als je uitzoomt, is ‘de vakbond’ dus het totaal aan mensen die lid zijn van zo’n vereniging.

Mijn ervaringen

De laatste paar jaren heb ik met vakbonden aan tafel gezeten. Gemiddeld gesproken altijd wel leuk. Maar zodra zij uit mijn blikveld waren, kwam er verandering in deze mensen. Ben ik anti-vakbond? Nee, ik ben voor een goede werknemersvertegenwoordiging. Maar in mijn antwoord zit juist de crux. Een goede vertegenwoordiging.

Want als ik in mijn branche kijk, vind ik de vertegenwoordiging vaak een komedie. FNV richt een Schoonmaakparlement op die zij louter gebruiken voor proefballonnetjes of afleiding. Deze afdeling van het FNV kan ik met de beste wil niet serieus nemen. Zij maken m.i. teveel fouten maar blijven roeptoeteren alsof er niets aan de hand is. De hand in eigen boezem steken is er nooit bij, het is per definitie de schuld van de werkgever.

Ooit zat ik aan tafel waar mevrouw J. Linsen aan mij vroeg hoeveel procent van de schoonmaakmarkt ik vertegenwoordigde. Ik antwoorde met maximaal 10%. Haar tegenreactie was direct en kort: dan bent u een minderheidspartij en daar praten wij niet mee. Op mijn vraag hoeveel de FNV in procenten de branche vertegenwoordigde werd uiteraard geen antwoord gegeven. Want dat is ook minder dan een meerderheidsbelang kan ik u zeggen. Als deze vakbond ook 10% zou halen zou dat groots zijn. Dus feitelijk geeft zij zichzelf een brevet van onvermogen.

Stunten

En nu dan de stunt die men uithaalt op Schiphol. Een schoonmaker die gangen en verblijfsruimtes schoonmaakt wordt ruimschoots gecompenseerd door Schiphol di een overeenkomst bereikte met de Vakbonden. Maar de schoonmaker die vliegtuigen schoonmaakt krijgt niets!? Ik zie dat als meten met 2 maten en zeer zeker de enthousiaste reacties van de vakbonden niet waard. Dit is geen stap vooruit, maar 2 stappen achteruit vanwege de tweedeling. Plus exclusief voor Schiphol druist tegen de gelijke behandeling van mensen in. Want werken op de Maasvlakte is dan jouw probleem.

Door de aftakeling van bonden en hun vreemde gedrag vraag ik mij af of deze bonden nog wel een toekomst hebben. Zolang zij zich niet opnieuw uitvinden gaan zij de boot missen. Want de houding die zij zich op basis van een kleine minderheid die alleen maar op traditie steunt, is niet vol te houden. Dit zeer zeker als de grijze golf met pensioen gaat. Want dat zijn nog de hardcore leden.

Wat te doen als deze vakbonden hun koers niet wijzigen? Er zijn veel zaken die we dan met andere vakbonden kunnen doen die wel gemoderniseerd zijn. Of werkgevers gaan een eigen vakbond oprichten. Want dat mag nml.