ArbeidsInspectie


Onlangs een goed gesprek gehad met een Inspecteur van de AI. Ik heb hem mijn verhalen voorgelegd, maar hij kon zich daar niet in vinden. Hij verbaasde zich wel over de gegeven voorbeelden, maar wees ze af als zijnde niet conform de arbo catalogus.

Uitleg van bovenstaande

Ik vertelde hem dat er tal van buitenlandse bedrijven in Nederland werkzaamheden aan lijnen uitvoeren. Hetgeen Nederlandse bedrijven verboden is tenzij na uitvoerige RIE en controle door een veiligheidsdeskundige. En dan nog onder strikte voorwaarden.

Voorbeelden

Ik gaf voorbeelden zoals het afspuiten van de Euromast als een promotie activiteit voor een jubileum van Karcher. Deze sponsorde het afspuiten van de toren door experts die aan touwen werkte. De Inspecteur had daar veel moeite mee. Ik kon namelijk aangeven dat een Nederlands bedrijf een hoogwerker had moeten inzetten.

Ook kunnen gewone mensen aan een lijn van de Euromast “aftokkelen”. Maar de glazenwasser mag niet aan een lijn de buitenzijde van de Euromast wassen.

Ook het onderhoud aan 2 gebouwen in Den haag genaamd de Haagse Tieten wordt onderhouden door Engelse bouwvakkers aan lijnen. Lees hier de reactie op een vraag van mij in 2006:

Hierbij wil ik uw vraag of het toegestaan is om ramen te wassen middels de abseiltechniek graag beantwoorden.

Deze techniek zal in de meeste gevallen niet toegestaan zijn. In het “Besluit van 8 juni 2004 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (voorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruikdoor werknemers van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op de arbeidsplaats op hoogte)” staat namelijk dat toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen (zoals bij de abseiltechniek [b] alleen mogen worden gebruikt onder omstandigheden waarin uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) blijkt dat het werk veilig kan worden uitgevoerd en waarin het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen redelijkerwijs niet mogelijk is.[/b] Meer informatie over de ri&e vindt u via de volgende links: http://www.rie.nl en http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=2&subrubriek_id=390731.

In vrijwel alle gevallen zal het mogelijk zijn om de ramen middels een andere, veiligere techniek te wassen, zodat de abseiltechniek niet toegestaan is.

U kunt het Wijzigingsbesluit nalezen via de volgende link: http://www.arbo.nl/content/network/szw/docs/arbobesluit/Wijziging_08_juni_2004_tijdelijke_werkzaamheden.pdf.
Als u nog meer vragen hebt, mail of bel dan gerust (gratis, 0800-9051).

Met vriendelijke groet,

José de Jong
Publieksinformatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting

Alle bedrijven die in Nederland werken, ook al zijn deze in het buitenland gevestigd, moeten voldoen aan de Nederlandse Arbo regel- en wetgeving!