Arbeidsrecht. Gaat dat over werken?


Nee. Juist niet. Kijk maar naar de thema’s in het arbeidsrecht:

Vakantieverlof. Dat gaat over vrij zijn.

Ziekteverzuim. Gaat over niet kunnen werken.

Arbeidsongeval. Voorlopig niet werken.

Zwangerschapsverlof. Zes weken rust.

Bevalling. Tien weken herstel.

Arbeidstijdenwet. Regelt wanneer niet meer gewerkt mag worden.

Inspectie SZW. Niet werken als het onveilig is.

Slapend dienstverband. Twee jaar niet werken vanwege ziekte.

Studieverlof. Niet werken maar studeren.

Rookpauze. Even niet werken.

Feestdagen. Hoera, vrij.

Schorsing. Voor straf niet mogen werken.

Op non-actief. Verbod om te werken.

Loonstop. Sanctie bij werkweigering.

Stakingsrecht. Uit protest niet werken.

Werkvergunning. Anders niet mogen werken.

Demotie. Huidige werk niet meer doen.

Wet Flexibel Werken. Minder uren werken.

Arbeidstijdverkorting. Kortere werkweek.

Concurrentiebeding. Waar mag je niet gaan werken als je vertrekt. Relatiebeding. Met wie mag je niet werken als je vertrekt.

Ontslag. Jouw werk eindigt.

Faillissement. Ieders werk eindigt.

Transitievergoeding: een periode van niet werken overbruggen.

WW. Uitkering als je niet werkt.

Pensioen. Stoppen met werken.

Bron: https://www.linkedin.com/in/hans-kamerbeek-41342719/detail/recent-activity/shares/