Zaaidag voor behoud van de bijen


Voor de bij, die al een tijdlang ernstig in de verdrukking zit, komen er extra mogelijkheden om zich te voeden. The Pollinators, een platform dat bijensoorten wil behoeden van uitsterven, roept voedselbanken voor bijen in het leven.

Hoe werkt het?

De heuse voedselbanken openen op zondag 22 april. Dat is de dag die door de Bijenstichting drie jaar geleden tot Nationale Zaaidag is uitgeroepen. Het werkt in theorie hetzelfde als een voedselbank voor mensen. Op zeker dertig afhaalpunten in Nederland delen The Pollinators gratis zadenmixen uit zodat mensen zelf kunnen zaaien. Dat zaad wordt geleverd door de Bijenstichting. Ook de winkels van buitenwinkelketen Bever (38 vestigingen) zullen als ophaalpunt dienen. Bijenliefhebbers kunnen ook zelf een voedselbankje openen – sommigen hebben al aangegeven dat te gaan doen. Bij de voedselbanken word ook gelijk geïnstrueerd hoe het zaaien in z’n werk gaat.

Volksgezondheid

Die voedselbanken zijn keihard nodig, verzucht pollinator Tom van de Beek. De bijensoorten, er zijn er zo’n 360, maken een zieltogende fase door. Niet alleen voor bijen, maar ook voor andere bestuivende dieren, zoals vlinders, kevers en hommels, luidt hij de noodklok. Vanwege een afname aan de diversiteit in het voedselaanbod en het gebrek aan variatie in biodiversiteit, komt hun voortbestaan in gevaar.

Ook valt de bij ten prooi aan bestrijdingsmiddelen, zoals neonicotinoïden. En dat terwijl honingbijvolken cruciaal zijn voor de bestuiving van bloemen, groenten en fruit. ,,Door die bestuiving zijn bijen voor zeventig procent verantwoordelijk voor wat er in de schappen van de supermarkt ligt”, zegt Van de Beek. ,,Het uitsterven van de bij levert dus niet alleen een erg saai landschap op, maar vooral een direct probleem voor de volksgezondheid.”

Zaaidag

Op de Zaaidag scheuren vrijwilligers en ambassadeurs (onder meer Manuel Broekman, Egbert Jan Weeber en Tygo Gernandt) met elektrische BMW’s door het land om de verschillende zaai-acties van extra ruchtbaarheid te voorzien. Met het in het leven roepen van bijenvoedselbanken is de kous nog niet af voor The Pollinators. In het najaar gaat het platform, dat in 2016 ontstond door The Tipping Point en Nudge en zich gesteund weet door de Bijenkorf, Triodos, ASN en BMWi, op een heuse bloembollenzaaiplanttoer. Ook staat er een boomplantfestival op het programma.