Wat is BVK?


BVK betekent Basis Veiligheidskunde. Dit wordt in de markt ook Operationeel Veiligheidskundige of Veiligheidscoördinator genoemd. De Basis Veiligheidskundige opleiding (BVK) legt een gedegen basis om als Veiligheidskundige aan de slag te gaan.

Steeds meer organisaties hebben de behoefte om operationele werknemers meer kennis en ervaring mee te geven op het gebied van arbeidsveiligheid. Vanuit deze behoefte uit de markt is de BVK (Basis Veilighiedskunde) opleiding ontstaan.

Oplossingen vanuit de organisatie (vanaf de werkvloer) worden vaak beter geaccepteerd. Door het opleiden van Basis Veiligheidskundigen binnen een organisatie, wordt het veiligheidsbewustzijn vergroot en wordt er een brug geslagen tussen het management, de (Middelbaar of Hogere) Veiligheidskundige en de werkvloer.  De Basis Veiligheidskundige is dus een nieuwe gesprekspartner op het gebied van veiligheid! De Basis Veiligheidskunde opleiding gaat verder waar VCA stopt!

Deze opleiding biedt kennis over de verschillende aspecten van veiligheidsrisico’s. Een afgestudeerd Basis Veiligheidskundige kan de directie en de organisatie ondersteunen en vervult samen met een Middelbaar of Hogere Veiligheidskundige een voorbeeldfunctie als het gaat om het veilig uitvoeren van risicovolle werkzaamheden. De Basis Veiligheidskundige opleiding bevindt zich tussen de cursus Preventiemedewerker en de Middelbare Veiligheidskundige opleiding in.

De Basis Veiligheidskundige kan gezien worden als de schakel tussen de werkvloer en het management op het gebied van veiligheid. Vaardigheden die van een Basis Veiligheidskundige verwacht mogen worden zijn onder andere:

  • Risicoherkenning en -beheersing;
  • Rapporteren en presenteren;
  • Verbreden leidinggevende capaciteiten;
  • Planmatige veiligheidskundige aanpak;
  • Adviseren op het gebied van veiligheid;
  • Onderzoeksvaardigheden;
  • Samenwerking.

Binnenkort mag ik BVK toevoegen aan mijn competenties. Vanaf september 2023 neem ik deel aan de opleiding MVK.