NOW, Lust of Last?


Ons kabinet stelde in het afgelopen jaar financieele middelen ruimhartig beschikbaar. Via diverse regelingen werden ondernemers in staat gesteld geld aan te vragen en/of te ontvangen als zij konden aantonen dat zij verliezen hadden geleden conform het regelement van de desbetreffende steunmaatregel(en).

NOW regeling

Vanwege de uitbraak van het coronavirus er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

TVL regeling

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen tot en met september 2021.

1 Juni 2021

We zijn nu bijna 15 maanden na de eerste uitbraak van COVID-19. We hebben allemaal in hetzelfde schuitje gezeten, ik ga u niets nieuws vertellen

Of toch wel?

MKB bedrijven

Veel MMKB-ers moeten nu middels rapportages aantonen dat zij destijds recht hadden op een regeling. En ik hoor steeds meer dat veel bedrijven gedeeltelijk pf zelfs de gehele steun pakket dienen terug te betalen. Of dat met rente of boets gaat weet nog niemand. Maar opvallend genoeg hoor ik daar uitsluitend MKB bedrijven over.

In mijn beleving is het dan zo dat we beter hebben gedraaid dan we dachten en dus de steun niet nodig hadden. Waaruit blijkt dat de schoonmaakbranche deze crisis wonderwel goed het hoofd heeft weten te bieden.

Daaruit blijkt dan weer, geheel naar mijn idee, dat MKB bedrijven idd de moto zijn van een economie. Zij draaien het meest op voor belasting afdrachten. Waar de grotere bedrijven fiscale sluiproutes hebben of zelfs kwijtschelding, moet de MKB-er betalen.

En zie, we hebben het als branche geflikt! #trotsop