Arbeidsinspectie gaat controles uitvoeren bij glazenwassers


De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de glasbewassing voldoen aan de Arbowetgeving. Het doel van deze controle is ervoor te zorgen dat werknemers in de glazenwassersbranche gezond en veilig kunnen (blijven) werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis. De inspecteur gaat op locatie in gesprek met de glazenwasser die op dat moment daar aan het werk is. Ook zal meer gesproken gaan worden met de werkgevers. Mocht tijdens de inspectie iets ontdekt worden, dan is de arbeidsinspecteur bevoegd om het werk stil te leggen wanneer het niet veilig is of kan er een boete opgelegd worden. Sanctioneren gebeurt alleen in uiterste gevallen.

De NLA controleert met name of de arbozorg bij bedrijven op orde is. Dit houdt in dat werkgevers moeten beschikken over:

  • een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  • een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen
  • een basiscontract met een arbodienst.

De NLA stuurt binnenkort alle werkgevers een brief waarin wordt uitgelegd aan welke verplichtingen de bedrijven moeten voldoen. Vervolgens verzoekt de NLA een select aantal bedrijven om de relevante (Arbo) documenten op te sturen. Deze worden beoordeeld of ze voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet. Het kan zijn dat een inspecteur van de NLA aanleiding ziet om een bedrijf te bezoeken.

Wanneer een werkgever geen RI&E, plan van aanpak en basiscontract met een arbodienst kan laten zien, zal de NLA een boete opleggen.

Wat kunt u zelf doen?

Voorkom een boete en breng uw arbozorg op tijd in orde. Met de online zelfinspectietool Gezond en Veilig werken kunt u zelf zien of u aan de wettelijke verplichtingen voldoet: https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/gezond-en-veilig-werken

De schoonmaak- en glazenwassersbranche werkt met het branche erkende instrument RI&E Schoonmaak. Op de site van de RAS kunt u een inlogcode aanvragen om toegang te krijgen tot de website van  RI&E Schoonmaak.  Hier vindt u ook  instructiefilmpjes over het gebruik van RI&E Schoonmaak.

Heeft u vragen over de RI&E? Neem dan contact op met de RAS op 073-6200460 of mail naar info@ras.nl

Waarom gaat de Arbeidsinspectie controleren?

Het doel van deze controle is ervoor te zorgen dat werknemers in de glazenwassersbranche gezond en veilig kunnen werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis. Jaarlijks vinden op de werkvloer vele ongevallen plaats, helaas ook met fatale afloop. Ook worden mensen ziek door hun werk. De Nederlandse Arbeidsinspectie wil dat tij keren, te beginnen door te stimuleren dat bedrijven aan de slag gaan met preventieve maatregelen.

Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de bedrijven een RI&E, preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening en een contract heeft met een arbodienstverlener. De Nederlandse Arbeidsinspectie wil dat dit aantal sterk omhoog gaat, omdat veilig en gezond werken van levensbelang zijn. Vooral kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers hebben de basis van hun arbozorgbeleid vaak onvoldoende uitgewerkt. Ook gebeuren er in kleinere bedrijven relatief vaker ernstige ongevallen. Door de gevaren op de werkplaats goed te inventariseren en aan te pakken, kan worden voorkomen dat werknemers slachtoffer worden van een arbeidsongeval of ziek worden door hun werk. 

Hoe gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie controleren?

Het inspectieproject ‘Arbo in bedrijf (2018)’ bestaat uit een aantal stappen. Werkgevers ontvangen een brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie waarin wordt uitgelegd aan welke verplichtingen bedrijven moeten voldoen. Daarin staan handvatten om zaken in uw bedrijf op orde te brengen. Vervolgens zal de Arbeidsinspectie een aantal bedrijven selecteren en verzoeken om diverse documenten schriftelijk aan te leveren aan een inspecteur. De inspecteur beoordeelt de documenten inhoudelijk en bekijkt of wordt voldaan aan de verplichtingen uit de Arbowet. Het kan zijn dat de inspecteur aanleiding ziet om een bedrijf te bezoeken, waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

Maak uw arbozorg in orde en voorkom een boete

Werkgevers krijgen de tijd en handvatten om zaken in orde te brengen. Wanneer zij geen RI&E, plan van aanpak en een basiscontract overleggen, legt de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete op. Met behulp van de online zelfinspectietool Gezond en veilig werken kun je nagaan of alle risico’s in het bedrijf in beeld zijn en of je de juiste maatregelen hebt genomen.